YOZGAT PLATFORMU
Yozgat Platformu, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Yozgatlı hemşerilerimizi bir çatı altında toplayarak, her konuda birlik ve beraberlik sağlamak amacıyla oluşturulan bir yapıdır. Tüm hemşerilerimizi Yozgat Platformuna üye olmaya davet ediyoruz.

Yozgat’ın tarihini, kültürünü, sanatını ve sanatçısını tanımak ve tanıtmak. Bu alanda teşvik edici çalışmalar yapmak ve imkanlar yaratmak. Yozgat’ın sosyoekonomik kalkınmasına yönelik araştırmalar yapmak, proje ve çalışma grupları oluşturmak.
Yozgat’ın doğal zenginliklerini ve tarihi mirasını ülke turizmine kazandırıcı çabalar göstermek; tanıtımına, bir o kadar da bunların korunmasına katkıda bulunmak. Sosyal projeler hazırlamak, bu projeleri Yozgat’ta yetkili kurumlarla ve girişimcilerle paylaşmak.

Tüm Yozgatlılar arasında birlik ve beraberliği sağlamak. Yozgatımız adına maddi ve manevi ihtiyaçları tesbit ederek sosyal hareketlerin tetikleyicisi olmak. Ortak hareket edilmesi gereken konularda birleştirici ve siyaset üstü rol oynamak.
YOZGAT PLATFORMU 2021 Tüm Hakları Saklıdır